Para subir tu página web manualmente, primero tendrás que subir tu carpeta donde almacenas tu tema de wordpress a tu FTP mediante Filezilla o cualquier aplicación similar.   El segundo paso es crear una nueva base de datos en tu servidor pero antes deberás de editar tu documento config desde el Filezilla (botón derecho editar) y cambiar el usuario y la contraseña de tu base de datos. Esta nueva base de datos llevará la contraseña y usuario que acabas de cambiar desde el Filezilla y  tiene que tener el mismo nombre que tu carpeta subida a Filezilla y de tu base de datos guardada enRead More →

Per afegir la web que has estat treballant en el teu servidor local al servidor remot has de intalar un pulguin anomenat Duplicator. 1. L’instales i l’actives 2. Cuan et surti a la barra lateral esquerra li fas click. 3. Fas click a create new 4. Li dones un nom o deixes el que et posa per defecte i prems Next 5. Prems Build 6. Descarregues l’arxiu .php i .zip prement Installer i Archive Ara ja tenim els arxius faltarà pujarlos al servidor i fer la instalació Per fer la instalació: 1.Posarem aquets dos arxius a dints de una carpeta amb el nom que volguem 2.Read More →

En MySQL, quan escrivim la consulta demanant que ens llisti el contingut d’un array, per defecte ens el mostra tot; és a dir, ens mostra totes les entrades. Per tal de limitar-ho, s’afegeix aquest codi al final de la consulta: $sql = ‘SELECT * FROM foto LEFT JOIN usuari ON usuari_id = foto_usuari_fk LEFT JOIN categoria ON categoria_id = foto_categoria_fk LEFT JOIN liketable ON liketable_foto_fk = foto_id ORDER BY liketable_foto_fk DESC limit 5’; En aquest cas, només llistarà 5 ítems de la taula “foto”.Read More →

La capacitat de retornar registres aleatoris d’una taula MySQL té un valor incalculable. Tornar registres aleatoris és útil quan: Vols mostrar ítems sense mostrar cap favoritisme cap a cap d’ells Vols provar diferents conjunts de resultats en el teu PHP Vols mostrar elements específics en un ordre no específic Una de les parts positives de MySQL  és que a l’hora d’escollir registres aleatoris es pot fer d’una manera molt senzilla, i és utilitzant l’ORDER BY RAND(). L’ORDER BY RAND() és una cláusula que retorna els registres a l’atzar. Aquesta clàusula s’utilitza d’aquesta manera: SELECT product_id, title, description FROM products WHERE active = 1 AND stock > 0Read More →

A la xarxa trobem milion i milions de tutoriales de programació. Són tants, en tan diferents formats, amb tants estils diferents i enfocats en tants llenguatges, que es fa difícil buscar els millors, i això és el que volen solucionar en hackr.io. Es tracta d’una web en la qual podem accedir a enllaços de tutorials de programació android, AWK, CoffeeScript, css, Django, go, HTML 5, swift, Javascript, jQuery, Perl, PHP, Python, Ruby on Rails… de fet també hi ha tutorials de Photoshop, de SEU i d’altres matèries no relacionades directament amb programació i sí amb disseny o tècniques específiques.   Cada tutorial indicat pot rebre votsRead More →

Hi han varis tipus d’emmagatzamatge de dades numériques a MySQL, la diferència entre cada tipus és la quantitat de memòria que poden arribar a tenir així com el número de dades que poden guardar. Els mes importants són: Tinyint: 1 byte.  És un nombre enter amb o sense signe. Amb signe el rang de valors vàlids va des de -128 a 127. Sense signe, el rang de valors és de 0 a 255. Smallint: 2 bytes. Nombre enter amb o sense signe. Amb signe el rang de valors va des de -32768 a 32767. Sense signe, el rang de valors és de 0 a 65535.Read More →

Si en algun remot cas necessitéssim mostrar tots els elements d’una base de dades (BBDD) els podriem mostrar mitjançant una taula, intercalant codi PHP, de la següent manera: 1. Haurem de crear la connexió MySQLi $db = new mysqli($conex[‘host’], $conex[‘user’], $conex[‘pass’],$conex[‘dbname’]);   2. Escriurem la consulta i l’executarem $sql = ‘SELECT usuari_id AS id, usuari_nom AS nom, usuari_email AS email FROM usuari’; $usuaris = $db->query($sql);   3. A una variable (en aquest cas $num_files li adjudicarem un número positiu perquè es compleixi la funció més endavant $num_files = $usuaris->num_rows;   4. Si es compleix la funció (si $num_files és true) s’executarà l’array associatiu següent, enRead More →

Per afegir dades en una base de dades es fa de la següent manera: Primer de tot s’ha de crear la connexió amb la base de dades que es vol treballar: <?php $db = new mysqli($conex[‘host’],$conex[‘user’],$conex[‘pass’],$conex[‘dbname’]); ?> Tot seguit s’escriu la consulta: <?php $sql = ‘INSERT INTO usuari SET usuari_nom=”‘.$usuari.'”, usuari_email=”‘.$email.'”, usuari_password=”‘.$password.'”‘; ?> Tot i això, llavors hem d’executar aquesta consulta, si no, no s’executa tot el procés i les dades no es posaràn enlloc. <?php $resultats = $db->query($sql); ?> D’aquesta manera, a través d’un formulari, quan l’usuari es registri les seves dades quedaràn gaurdades automàticament a la base de dades corresponent. Per a eliminarRead More →

En codi SQL, afegint la paraula AS, podem donar un àlies a qualsevol nom. D’aquesta manera, fem el codi més llegible. Per exemple: SELECT nomdelacolumna AS columna FROM taula; Així, no cal escriure més endavant “nomdelacolumna”, sinó que escrivint “columna” serà suficient. Tanmateix, és possible utilitzar les dues formes.Read More →

SELECT: permet triar columnes i valors derivats d’aquestes. DISTINCT (acompanyat de SELECT): permet especificar que es vol un únic exemples per les files repetides. FROM: permet especificar les taules en les que s’ha de restringir la cerca de la clàusula SELECT. ORDER BY: permet ordenar el resultat de la consulta (ASC/DESC). WHERE: permet establir els criteris de cerca sobre les files generades per la clàusula FROM. GROUP BY: permet agrupar les files resultants de les clàusules SELECT, FROM i WHERE segons una o més de les columnes seleccionades. HAVING: permet especificar condicions de filtratge sobre els grups resultants de la clàusula GROUP BY. La sintaxisRead More →