Per tal de poder fer un questionari de contacte estàndar i poder fer que et redirigeixi els correus a un correu en concret he utilitzat en algunes webs aquest plugin: CONTACT FORM El funcionament és simple però limitat, ja que si vols fer-te tu les caselles en concret has de comprar la versió PRO del plugin.  Read More →

Moltes vegades, quan estem realitzant codi de programació (ja sigui html, css, php, etc.), ens preguntem: i aquesta variable d’on prové? Perquè aquesta variable té aquest nom i no un altre? Doncs bé, aquí explicarem un exemple d’un error que és molt comú cometre’l si no hi ha certs conceptes clars a l’hora de treballar amb formularis. Al crear un formulari amb html, podem tenir el següent: <html> <input type=”text” name=”usuari”/> </html> Hem creat un input que és de tipu text i que l’hi assignem el nom: usuari. Per tant, si volem agafar aquesta variable del formulari, tant si està enviat amb post com ambRead More →

Per defecte, quan configurem els enllaços permanents (Paràmetres > Enllaços permanents) a WordPress, aquests queden dividits de la següent manera: www.nomdeldomini.cat/category/nomdelpost Si el que volem és canviar “category” per qualsevol altra paraula, ho podem fer a les opcions extra que ofereix la mateixa pàgina d’enllaços permanents. Només cal canviar el camp “categoria base”. D’aquesta manera, podem arribar a tenir el següent enllaç permanent: www.nomdeldomini.cat/contingut/nomdelpost Podem fer exactament el mateix amb les etiquetes, substituint “tags” del camp “etiqueta base” per qualsevol altra paraula.  Read More →

La capacitat de retornar registres aleatoris d’una taula MySQL té un valor incalculable. Tornar registres aleatoris és útil quan: Vols mostrar ítems sense mostrar cap favoritisme cap a cap d’ells Vols provar diferents conjunts de resultats en el teu PHP Vols mostrar elements específics en un ordre no específic Una de les parts positives de MySQL  és que a l’hora d’escollir registres aleatoris es pot fer d’una manera molt senzilla, i és utilitzant l’ORDER BY RAND(). L’ORDER BY RAND() és una cláusula que retorna els registres a l’atzar. Aquesta clàusula s’utilitza d’aquesta manera: SELECT product_id, title, description FROM products WHERE active = 1 AND stock > 0Read More →

Descrit de manera molt resumida, AJAX –acrònim d’Asynchronous JavaScript And XML– és una tecnologia que ens permet realitzar accions en una pàgina web que necessitin una resposta del servidor sense recarregar-la. Amb això aconseguim que la nostra web sigui dinàmica i, per tant, obtenir un disseny més atractiu. Alguns exemples del que podem fer: Un enllaç que comprovi si un valor existeix ja en una base de dades. Completar un camp de text de recerca amb valors suggerits per la nostra web. Un xat web. etc.Read More →

Avui parlarem de la funció get, que permet carregar arxius d’una pàgina a una altra. Vegem-ne uns exemples tot seguit: 1. Aquesta primera funció carrega l’arxiu sidebar.php get_sidebar(); 2. Tot seguit, veiem la funció que carrega l’arxiu header.php get_header(); Finalment, si tenim més d’un header creat (header_primer.php, header_segon.php, etc.), per a poder carregar aquests arxius es fa de la següent forma: get_header(‘primer’); get_header(‘segon’);  Read More →

El PHPMailer és una classe creada específicament per fer més senzill l’enviament d’emails que tenen característiques complexes, i la veritat és que és bastant útil i potent. Permet enviar emails amb arxius adjunts, diferents tipus de servidors SMTP (amb o sense autenticació d’usuari), alhora que dóna suport a altres característiques de la funció mail() nativa de PHP, però d’una manera una mica més simple. Aquestes són algunes de les característiques mes importants que té i que proporciona aquesta classe: Es pot utilitzar en molts projectes de codi obert : WordPress , Drupal , 1CRM , SugarCRM , Yii , Joomla ! etc. Suport SMTP integrat –Read More →

Tal i com s’explica en aquest post, l’error_reporting serveix per mostrar els errors existents en un document PHP. Si el que volem, però, és filtrar part d’aquests errors i que determinats avisos no siguin visibles (com els ‘notice’, per exemple), el que hem d’escriure és el següent: error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); Així doncs, amb aquest codi sortiran tots els errors (“E_ALL”) excepte els notice (“E_NOTICE”).Read More →

Quan vulguem saber si el nostre codi conté errors i no sabem veure’ls, ens servirà de molta ajuda la següent funció: error_reporting();   En cas de no especificar el nivell d’error dins del parèntesi, ens retornarà l’últim nivell d’informe d’error utilitzat o l’actual. El més freqüent és voler veure tots els errors vigents, de manera que es complementa de la següent manera: error_reporting(E_All);  Read More →