Si el tema que heu escollit permet traduccions, aquí teniu una petita guia per canviar al català l’idioma del vostre tema: El primer que haurieu de fer es anar a buscar per FTP un arxiu .po dins la carpeta languages del tema de wordpress (wp_content/themes/el_vostre_tema/languages/) i descarregar-lo. Un cop descarregat, canvieu el nom de l’arxiu a ca.po Descarrega el programa PoEdit de la pàgina web oficial. Obre l’arxiu ca.po amb el PoEdit i modifica les traduccions existents pel català i guarda l’arxiu. Quan guardem, PoEdit crea 2 arxius: ca.po i ca.mo Copiem els arxius i els pujem via FTP dins la carpeta el_vostre_tema/languages/ I si jaRead More →

Si el que necessiteu és que la vostra imatge de fons s’ajusti al taman de la finestra del navegador, haureu de posar aquest codi al css: body { background-image: url(“ruta_imatge”); background-attachment: fixed; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; } Així de fàcil!Read More →

Per crear Objectes amb Javascript s’ha de seguir la següent sintaxi: var nom_objecte = { “fill_1” : { “color” : “vermell”, “tamany” : “gros” }, “fill_2” : { “color” : “blau”, “tamany” : “mitjà” } }; Un cop tenim l’objecte declarat, en podem canviar les propietats. nom_objecte[“fill_1”].color = “verd”; Per últim, si volem recórrer l’objecte amb el que seria l’equivalent a un FOREACH en PHP, ho podem fer amb el FOR (var foo in obj) . Si ho apliquem al nostre objecte: for(var fill in nom_objecte) { console.log(“L’objecte és ” + fill + ” i el seu color ” + nom_objecte[fill].color ); } L’exemple enRead More →

Molts cops quan llistem els posts (fent un loop) d’un tipus de contingut, necessitarem diferenciar-los mitjançant una taxonomia. Si utilitzem una taxonomia personalitzada (custom taxonomy) necessitarem implementar dins del loop el codi següent. Imaginem que la taxonomia que hem creat es diu “skills”: Amb la funció de WordPress get_the_terms podrem obtenir la taxonomy del grup ‘skills’ que està associada al post. Això ens donarà com a resultant un array. D’aquest array llistarem els elements amb el foreach() i obtindrem la clau ‘slug’, que és la que dóna el nom de la taxonomia. Només faltarà implementar-ho a les classes amb la funció post_class():Read More →

Un dels punts forts de jQuery és la facilitat amb què es poden assolir certs efectes que, programats d’altra manera amb Javascript, ens portarien unes quantes línies més de codi. Per exemple, el .animate() ens permet animar les propietats CSS d’una etiqueta HTML (capa, llista, enllaç). La podem cridar amb un “handler” (gestor d’esdeveniments) com el .hover(). Així doncs, imaginem que tenim una capa que volem que quan l’usuari es posa a sobre amb el ratolí, disminueixi la opacitat a un 40%. El codi quedaria de la següent manera aplicant un .animate() a seques: $(document).ready(function(){ $(“#foo”).hover(function(){ // Això s’executa quan l’usuari entra amb el ratolíRead More →

Per crear un menú desplegable en jQuery, Primer necessitarem una llista com aquesta link 1 link 2 sublink 1 sublink 2 link 3 Que amb HTML seria el següent: link 1 link 2 sublink 1 sublink 2 link 3 El primer que necessitem és fer invisibles els sub-menus amb un classe CSS. Per exemple: ul ul { display:none; } A continuació, haurem de carregar la llibreria jQuery, que la podem descarregar de la pàgina oficial, al <head> de la nostra web. I només falta posar l’script que farà que el meu sub-menu es faci visible o invisible si entro o surto amb el ratolí. AquestRead More →

Si el que necessiteu és crear un compte enrera o “countdown” a partir d’una data concreta, ho podem fer de la següent manera: Primer necessitem 2 variables, una amb la data actual i l’altre amb la data final amb format Timestamp. $data_actual = time(); $data_final = strtotime(’12-04-2013′); A continuación, haurem de buscar l’interval de temps entre les dues dates i calcular els dies i les hores que falten per arribar a la data: $interval = $data_final – $data_actual; // 60 seg. * 60 min. * 24 hores = 1 dia (86400 seg.) // Amb el floor evitem els decimals $dies_restants = floor($interval / 86400); //Read More →

Imaginem que tenim una variable en php en format string o enter que volem transformar en una data i donar-li un format determinat: $numero = ’02-12-1980′; $timestamp = strtodate($numero); $data = date(‘d/m’, $timestamp); //$data és 02/12 Amb la funció strtodate() convertim qualsevol string a timestamp i amb la funció date(format,variable) donem el format que volem. Per més informació sobre els formats de data/hora: http://php.net/manual/en/function.date.php Timestamp és una seqüènica de caràcters que defineix dia/hora d’un moment determinat. El contador es va inicar el 01 de Gener del 1970 a les 0:00:00 GMT.Read More →

Partint de que tenim 2 variables en Javascript, var primerString = ‘Hola’; var segonString = ‘Món’; Els haurem de concatenar i emmagatzemar el resultat dins d’una tercera variable utilitzant la següent sintaxis: var stringTotal = primerString + segonString; //stringTotal serà ‘HolaMón’ Amb el + podem concatenar les dos cadenes de text. Si necessitem fer un espai entre la primera i la segona variable, la sintaxi canviarà var stringTotal = primerString + ‘ ‘ + segonString;  //stringTotal serà ‘Hola Mòn’ En l’exemple anterior s’ha concatenat la primera variable, un espai i la segona variable. Espero que us hagi servit d’ajuda.  Read More →

Per a canviar l’idioma del WordPress teniu que descarregar la versió del WordPress en català (http://ca.wordpress.org) i copiar el contingut de la carpeta wp-content/languages al wordpress que teniu instal·lat dins de la mateixa carpeta. El següent pas és modificar una línia de text de l’arxiu wp-config.php, que es troba a l’arrel del WordPress instal.lat. A continuació podeu veure un exemple de canvi d’idioma de Espanyol a Català. define (‘WP_LANG’ , ‘es_ES’); Canviar per define (‘WP_LANG’ , ‘ca’); El que estem fent es canviar a l’arxiu de configuració del WordPress l’idioma que ha d’utilitzar. En aquest cas ‘ca‘ és català. I ja està fet el canvi d’idiomaRead More →