Concatenar amb Javascript

Partint de que tenim 2 variables en Javascript,

var primerString = 'Hola';
var segonString = 'Món';

Els haurem de concatenar i emmagatzemar el resultat dins d’una tercera variable utilitzant la següent sintaxis:

var stringTotal = primerString + segonString; //stringTotal serà 'HolaMón'

Amb el + podem concatenar les dos cadenes de text. Si necessitem fer un espai entre la primera i la segona variable, la sintaxi canviarà

var stringTotal = primerString + ' ' + segonString;  //stringTotal serà 'Hola Mòn'

En l’exemple anterior s’ha concatenat la primera variable, un espai i la segona variable. Espero que us hagi servit d’ajuda.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.