El CSS3 ens permet, a partir d’un text, definir una amplada màxima i afegir punts suspensius al final. Això ho farem definint una amplada i llargada de l’element HTML que ens servirà de contenidor del text i aplicant-li les següents propietats: .llista li { margin-bottom: 5px; width: 200px; height: 20px; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } Gràcies a aquest codi i donat un element <UL> amb la classe “llista”, obtindrem una llista on qualsevol text que sobrepassi els 200px serà tallat amb tres punts suspensius “…”. Podeu veure l’exemple: http://jsfiddle.net/adriia/wubpf/1/Read More →