El plugin “Regenerate thumbnails” ens permet regenerar les mides dels archius adjunts d’imatges. És a dir, aquest plugin és molt útil si en un moment clau heu decidit fer un canvi en les mides de les vostres imatges (ja sigui perquè creieu que queda més estètic, o perquè heu canviat el tema del vostre blog, etc.) i necessiteu que les imatges que heu penjat anteriorment s’adaptin a les noves mides que desitjeu.Read More →

A vegades quan estem treballant un projecte en un ordinador i volem traspassar a un altre. Després de copiar els fitxers pertinents i exportar la seva base de dades, podem tenir problemes amb la connexió. El problema podria ser que el MAMP estiguess configurat en diferents ports i això causes que MAMP no trobes la relació. MAMP per defecte usa el port 8888 però la majoria de cops es treballa amb el port 80. Per comprovar-ho només hem d’iniciar el MAMP, clicar a preferències i canviar els ports.  Read More →

Primerament, anem a explicar que és un Plugin: Els plugins són components de codi, és a dir, programes que s’instal·len en WordPress per ampliar la seva funcionalitat estàndard. Els Plugins consumeixen recursos del teu servidor, per això és essencial que tinguis un bon hosting. Amb molts hostings barats de mala qualitat, amb més de 10 plugins aproximadament pots començar a tenir problemes. Aquí et vam mostrar una llista de plugins interessants i útils: Akismet: plugin gratuït anti-spam. Anti-spam: Un plugin que usa el mètode de camps ocults amb CSS com a “parany” per als robots de spam. Complement perfecte para Akismet. Limit Login Attempts: AquestRead More →

Primer de tot instal·lar el NodeJS (https://nodejs.org/): Obrim el terminal i escrivim sudo npm install –g phonegap  A continuació fem el mateix per instal·lar “cordova” sudo npm install –g cordova cordova create PROVA com.example.prova Aplicacio PROVA – nom de la carpeta es.example.com – servidor Aplicacio – nom de l’app    Seguidament entrem a la carpeta i, en el nostre cas, per crear-la per iOS escrivim la següent comanda: cordova platform add ios    Read More →

Per poder visualitzar correctament una pàgina creada amb web en un dispositiu mòbil, sense que les imatges ni el text  es vegi desproporcionat, n’hi haurà prou amb afegir la següent línia al <head> <meta name=viewport content=”width=device-width, initial-scale=1″> Amb el Google Chrome, quan fem “inspeccionar elemento” per veure el codi que conté la pàgina, podem clicar el dibuix del mòbil per veure com quedaria en diferents dispositius (es poden seleccionar a la barra superior).  Read More →

Introduït l’octubre de 2003 juntament amb la versió 10.3 de Mac OS X, Xcode és l’entorn de desenvolupament integrat (IDE) creat per Apple que treballa de manera conjunta amb Interface Builder (eina gràfica per crear interfícies d’usuari) i que es pot descarregar de manera gratuïta desde Mac App Store. Pot funcionar amb codi C, C++, Objective-C, Objective-C++, AppleScript i Java gràcies a una gran gama de models de programació.Read More →

PhoneGap és un framework gratuït i open source que permet crear aplicacions mòbils multiplataforma a partir de tecnologies web com ara HTML5, CSS3 i Javascript. PhoneGap s’ha realitzat a partir de Apache Cordova i va ser crear per Nitobi, actualment està en mans d’Adobe i crea les anomenades “aplicacions híbrides”, a mig camí entre natives i les purament web, això ho aconsegueix a partir d’una sèrie de APIs que permetes controlar certes característiques dels dispositius com l’acceleròmetre, la càmera, les notificacions o la geolocalització.Read More →

Si en el nostre portafoli utilitzem l’isotope per a mostrar les fotografies i els diferents continguts, s’ha d’utilitzar un tall de codi javascript en la pàgina anomenada “functions.php”, per a tal que la llibreria es carregui i aquest funcioni correctament. Primer carreguem la llibreria a dalt de tot: wp_enqueue_script( ‘custom-script1’, get_template_directory_uri() . ‘/lib/js/isotope.pkgd.min.js’, array(‘jquery’)); Seguidament escrivim aquest tall de codi al final de tot del document (abans de tancar el php): <script type=”text/javascript”> jQuery(document).ready(function() { jQuery(‘#example_showhidden’).click(function() { jQuery(‘#section-example_text_hidden’).fadeToggle(400); }); if (jQuery(‘#example_showhidden:checked’).val() !== undefined) { jQuery(‘#section-example_text_hidden’).show(); } }); </script>  Read More →

Si volem que les nostres entrades de WordPress tinguin una taxonomia personalitzada, cal que modifiquem el fitxer functions.php que es troba a l’arrel de la carpeta del tema. Funcionen a mode d’array, així que només caldrà afegir-ne un més: array( ‘name’ => ‘Description’, ‘desc’ => ‘Descripció del projecte’, ‘id’ => $prefix . ‘description’, ‘type’ => ‘text’ ), D’aquesta manera, quan accedim al back-end del nostre blog i escrivim una entrada, ja ens donarà la possibilitat d’utilitzar aquesta nova taxonomia. Ara el que fa falta és que es vegi a la front-end, així que caldrà modificar el document PHP on volem que s’ubiqui el text d’aquestaRead More →

Si volem que el menú de la nostra pàgina web remarqui la secció en la qual ens trobem, només necessitem una mica de codi en Javascript i CSS. D’entrada, a la fulla d’estils CSS determinarem una classe concreta per quan una secció estigui activa: .selected { color:#ff0000!important; } Finalment, en Javascript, li donarem la següent acció: $(‘.menu a’).each(function(index) { if(this.href.trim() == window.location) $(this).addClass(“selected”); }); El que fa aquesta acció és buscar quina és la pàgina en la qual ens trobem (window.location) i aplicar la classe “selected” a l’element del menú que contingui un vincle cap a aquesta pàgina. Òbviament, “menu a” dependrà de la classeRead More →