Afegir una taxonomia més a WordPress

Si volem que les nostres entrades de WordPress tinguin una taxonomia personalitzada, cal que modifiquem el fitxer functions.php que es troba a l’arrel de la carpeta del tema.

Funcionen a mode d’array, així que només caldrà afegir-ne un més:

array(
'name' => 'Description',
'desc' => 'Descripció del projecte',
'id' => $prefix . 'description',
'type' => 'text'
),

D’aquesta manera, quan accedim al back-end del nostre blog i escrivim una entrada, ja ens donarà la possibilitat d’utilitzar aquesta nova taxonomia. Ara el que fa falta és que es vegi a la front-end, així que caldrà modificar el document PHP on volem que s’ubiqui el text d’aquesta nova taxonomia. En el nostre cas, hem escollit page-work.php.

Primerament, en una variable cal dir-li quina és aquesta nova taxonomia:

$description = get_post_meta(get_the_ID(), '_cmb_description', true);

I finalment, li fem l’echo:

<?php echo $description ?>

D’aquesta manera haurem aconseguit que la nova taxonomia ja estigui preparada tant a la part pública com privada del WordPress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.