Si volem que el menú de la nostra pàgina web remarqui la secció en la qual ens trobem, només necessitem una mica de codi en Javascript i CSS. D’entrada, a la fulla d’estils CSS determinarem una classe concreta per quan una secció estigui activa: .selected { color:#ff0000!important; } Finalment, en Javascript, li donarem la següent acció: $(‘.menu a’).each(function(index) { if(this.href.trim() == window.location) $(this).addClass(“selected”); }); El que fa aquesta acció és buscar quina és la pàgina en la qual ens trobem (window.location) i aplicar la classe “selected” a l’element del menú que contingui un vincle cap a aquesta pàgina. Òbviament, “menu a” dependrà de la classeRead More →

Segurament alguns de nosaltres ens hem frustrat intent explicar-li a Javascript que un número ha de ser donat si l’usuari escriu una variable exactament d’una manera, o de manera diferent, o simplement activar una funció quan més d’un element compleixi els requisits. He fet un petit recull dels Operadors de comparació i operadors lògics, que serveixen per molts d’aquests casos conflictius que no sabem resoldre.   Operador Descripció Comparació == igual que x == 8 === igual valor i igual tipus x === “5” x === 5 != NO igual x != 8 !== NO igual valor i NO igual tipus x !== “5” xRead More →