Operadors lògics i comparatius en Javascript

Segurament alguns de nosaltres ens hem frustrat intent explicar-li a Javascript que un número ha de ser donat si l’usuari escriu una variable exactament d’una manera, o de manera diferent, o simplement activar una funció quan més d’un element compleixi els requisits. He fet un petit recull dels Operadors de comparació i operadors lògics, que serveixen per molts d’aquests casos conflictius que no sabem resoldre.

 

Operador Descripció Comparació
== igual que x == 8
=== igual valor i igual tipus x === “5”
x === 5
!= NO igual x != 8
!== NO igual valor i NO igual tipus x !== “5”
x !== 5
> més gran que x > 8
<  més petit que x < 8
>=  més gran o igual que x >= 8
<=  més petit o igual que x <= 8

 

Operador Descripció
&& i
|| o
! no

 

D’aquesta manera, per exemple, al accedir a una pàgina fent introduir l’edat podriem determinar:

if (edat < 18) text = "Massa jove";

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.