Condicions “If/Else” en PHP

Aquestes condicions s’utilitzen per a fer comparacions.

Les “if” s’utilitzen sorbretot en comparacions les quals la resposta és verdadera, és a dir “sí” o “true”. Les sentencies if es formen amb la paraula clau if, una condició i dos claus { }. Per tant, si la resposta a la condició es “si”, el codi de dins de les claus es donarà a terme.

Exemple:

<?php
 $edat = 18;

 if( $edat < 16 ) {
  echo "Ets menor d'edat";
 }
?>

Per una altra banda, les “else” s’utilitzen per a les condicions les quals la resposta és falsa, per tant, si la condició és false, nomès es durà a terme el codi que està dins del segon parell de claus desprès de la paraula else:

<?php
    $items = 3;
    
    if($items > 5) {
     echo "Aconsegueixes un 10% de descompte!";
    }
    else {
      echo "Aconsegueixes un 5% de descompte!";
      } 
    
   ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.