Declarar i mostrar elements d’una array

Per a declarar un array, primerament hem de saber que existeixen arrays de dos tipuss. Indexats i associatius.

  • Creem un array indexat
<?php
 $elmeuarrayindexat = array ("platans", "llimones", "peres"); 
?>

 

  • Mostrem per pantalla un element de l’array indexat. A l’exemple posterior es mostrarà per pantalla l’element que correspon a la posició 1 d’aquest array, llimones. Ja que el primer element correspon a la posició 0, el segon a la 1, i així succesivament.
<?php 
 echo elmeuarrayindexat[1]; 
?>

 

  • Creem un array associatiu
<?php 
 $elmeuarrayassociatiu = array ('Nom' => 'Jordi', 'Edat' => 20, 'Alçada' => 1,80);
?>

 

  • Mostrem per pantalla un element de l’array associatiu. En l’exemple posterior es mostrarà el numero 20 corresponent a l’Edat.
<?php 
 echo elmeuarrayassociatiu['Edat'];
?>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.