$_POST. Processar dades d’un formulari HTML

 Quan un usuari prem el botó enviar d’un formulari, la informació que contenien tots els camps son enviats a una direcció URL des d’on tindrem que recuperar-la per tractar-la d’una manera. Per exemple si comprem, haurem de recuperar les dades d’aquesta compra. Aquesta informació “viatja” per diferentes variables que podrem recuperar mitjançant PHP.

Una de les formes es $_POST.

POST ens permet recuperar dades enviades desde un formulari amb el mètode POST. Escriu  aquest codi i guarda-ho al servidor, introdueix un nom en el camp y visualitza el resultat:

 

<form name="formulario" method="post" action="ejemploPost.php">
Nombre: <input type="text" name="nombre" placeholder="Tu nombre aquí">

<input type="submit">

</form>

 

Abans de pulsar el botó enviar hem de crear un fitxer, per exemple ejemploPost.php que es  l’indicatiu  en el formulari per enviar dades. A continuació puja el fitcher al servidor en la mateixa carpeta on vas pujar el fitxer HTML.

<?php

$nombre = $_POST['nombre'];
echo $nombre;

?>

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.