Sempre que es vulgui fer una animació d’un element al mateix CSS s’haurà d’utilitzar el següent codi: @-webkit-keyframes ‘nom_animació’ { 0% {‘inserir_estil’} 100% {‘inserir_estil’} } Cal tenir en compte que els percentatges seran els que es desitgin i que s’haurà d’aplicar el següent codi a la classe de l’element, també al mateix full d’estil, per activar l’animació, establir-ne la duració i les repeticions respectivament: -webkit-animation-name: nom;  -webkit-animation-duration: ‘numero’s; -webkit-animation-iteration-count:’infinite, numero’;  Read More →