Animacions en CSS

Sempre que es vulgui fer una animació d’un element al mateix CSS s’haurà d’utilitzar el següent codi:

@-webkit-keyframes 'nom_animació' {

0% {'inserir_estil'}

100% {'inserir_estil'}

}

Cal tenir en compte que els percentatges seran els que es desitgin i que s’haurà d’aplicar el següent codi a la classe de l’element, també al mateix full d’estil, per activar l’animació, establir-ne la duració i les repeticions respectivament:

-webkit-animation-name: nom; 

-webkit-animation-duration: 'numero's;

-webkit-animation-iteration-count:'infinite, numero';

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.