Switch Syntax

El switch és equivalent a els if/elseif/else on es pot comprovar diverses condicions.

Es compon de: la paraula clau switch, una variable per comprovar, i un parell de claus. En el cas de l’exemple, extret del Code Academy, s’utilitza el switch am el $myNum.

Llavors s’utilitzen els casos per distingir els diferents elements de la llista. En l’exemple el cas 1: echo “1”; break; comprova si $myNum és igual a 1. Si és així, es fa echo de “1”, i utilitza break per sortir del switch. Si no fos aixó, es passaria al següent cas. Si tots donen negatiu, es fa ressó del cas per defecte.

Exemple Code Academy:

switch ($myNum) {
  case 1:
    echo "1";
    break;
  case 2:
    echo "2";
    break;
  case 3:
    echo "3";
    break;
  default:
    echo "None of the above";
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.