Variable $_SERVER

Si volem comprovar quin navegador utilitza l’usuari visitant mirarem l’string de l’agent d’usuari que el navegador envia com a part de la petició HTTP. Aquesta informació s’emmagatzema dins d’una variable. A php, les variables sempre comencen amb un signe de dollar ($). La variable que ens interessa ara, per tal de conèixer la informació esmentada anteriorment, és $_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’].

$_SERVER és una variable especial reservada per PHP que conté tota la informació del servidor web. Es coneix com una Superglobal.

Un exemple del codi per tal de saber aquesta informació seria:

<?php
echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
?>

I un exemple del resultat d’aquest script podria ser:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.