Crear botons de selecció amb jQuery

En algunes ocasions volem crear els clàssics radio buttons personalitzats, amb imatges o divs, per exemple, per crear un formulari de selecció de sexes, entre home i dona, que segons el que seleccionem, posteriorment podrem fer aparèixer unes variables o unes altres o fer uns moviments o uns altres.

Només necessitarem tenir la imatge o el div del propi botó de selecció (amb classe pròpia – en aquest exemple seran .home i .dona) i una classe .true, la qual podria no tenir cap propietat CSS. Per tant, un exemple seria:

$('.home').click(function(){
     //Desactiva els dos botons. Serveix per si canviem de botó selector
     $(this).removeClass("true");
	 $('.dona').removeClass("true");
	 //Home queda activat
	 $(this).addClass("true");
	
 });
 

$('.dona').click(function(){
     //Desactiva els dos botons. Serveix per si canviem de botó selector
     $(this).removeClass("true");
	 $('.home').removeClass("true");
	 //Dona queda activat
	 $(this).addClass("true");
	 
 });

Un cop tinguem els botons selectors fets, segurament voldrem realitzar alguna funció amb el propi jQuery. Si és així, dins la pròpia funció podrem dir:

if (($('.home').hasClass('true') || $('.dona').hasClass('true')) 

     //Fés alguna cosa

La prova la podeu comprovar a la Felicitació de Nadal que vam fer en Gerard H. Serra i jo, en què el primer que s’ús demana és que seleccioneu si sou home o dona:
http://www.rumescu.cat/nadal/1/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.