En algunes ocasions volem crear els clàssics radio buttons personalitzats, amb imatges o divs, per exemple, per crear un formulari de selecció de sexes, entre home i dona, que segons el que seleccionem, posteriorment podrem fer aparèixer unes variables o unes altres o fer uns moviments o uns altres. Només necessitarem tenir la imatge o el div del propi botó de selecció (amb classe pròpia – en aquest exemple seran .home i .dona) i una classe .true, la qual podria no tenir cap propietat CSS. Per tant, un exemple seria: $(‘.home’).click(function(){ //Desactiva els dos botons. Serveix per si canviem de botó selector $(this).removeClass(“true”); $(‘.dona’).removeClass(“true”); //HomeRead More →