Diferents tipus de posicions en CSS

Amb CSS, es poden definir quatre tipus de posicions diferents als diversos elements que composen un document HTML. Són la posició estàtica, la relativa, la fixa i l’absoluta:

Static

 • És la que ve donada per defecte
 • Es mou amb la finestra
 • Agafa l’amplada de la finestra
 • Se li pot donar la propietat float (left, right) i clear (left, right, both)

Relative

 • És igual que l’static, però posiciona respecte l’antecessor (en anglès, ancestor) sempre i quan no sigui estàtic
 • Es pot posicionar respecte un top, un right, un bottom, o un left

Fixed

 • No es mou respecte la finestra; amb scroll no es mou
 • No tenen en compte els elements estructurals que els serveixen de pares o fills (és a dir, els elements que contenen o en els que estan continguts)
 • Agafen l’amplada del contingut

Absolute

 • Com el fixe, però sí que es mou amb el contingut
 • Es mou respecte la pàgina, no la finestra
 • Agafa l’amplada del contingut
 • Es poden apilar
 • S’utilitzen per coses puntuals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.