Les variables especials

Les variables especials, a diferencia de les normals, son aquelles que comencen per el símbol $ seguidament d’una barra baixa i amb la paraula que contingui en majúscules.

Les que vam dir a classe i les que més utilitzarem son:

$_SERVER //Aquesta variable conté informació de l'entorn del servidor i d'execució d'aquest
$_POST //funciona enviant la informació a través de formularis, sense mostrar-la a la URL. La informació que s'envia per post va en el cos de la solicitud HTTP o encriptada 
$_GET  //son dades que quan son enviades a la URL i carregades permeten veure la información que l'usuari ha sol·licitat
$_COOKIES  //permet guardar informació al navegador
$_SESSION  //permet accès a pagines

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.