El switch és equivalent a els if/elseif/else on es pot comprovar diverses condicions. Es compon de: la paraula clau switch, una variable per comprovar, i un parell de claus. En el cas de l’exemple, extret del Code Academy, s’utilitza el switch am el $myNum. Llavors s’utilitzen els casos per distingir els diferents elements de la llista. En l’exemple el cas 1: echo “1”; break; comprova si $myNum és igual a 1. Si és així, es fa echo de “1”, i utilitza break per sortir del switch. Si no fos aixó, es passaria al següent cas. Si tots donen negatiu, es fa ressó del cas perRead More →