Tipus de variables amb php

De variables amb php en trobem de diversos tipus. Per exemple:

1. String: referent a caràcters (‘Hola’, ‘Adeu’, ‘Hola que tal’)

2. Integer: referent a nombres enters (3,-14,5…)

3. Float: nombres amb decimals (3.1416, -24,355…)

4. Booleans: variables que tenen un estat. True, false o 0 i 1. 0 equival a false i 1 equival a true.

5. Array: és un grup de valors

Per a declarar una variable es fa col·locant el dolar davant. Tot seguit en mostrem un exemple:

Si és un string, el text es posa entre dues cometes:


Si és un integer, el nombre no va entre cometes:


Si és un float, el nombre tampoc va entre cometes:

 

Si és un boolean, el valor va sense cometes tant si es tracta dels nombres 0 i 1, com si es posa true o false. 0 equival a false i 1 equival a true:

 

Les variables arrays, són una mica més complicades, aquí vegem l’array mes básica. Més endavant s’explicaràn en major complexitat.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.