Propietat text-overflow CSS3

El CSS3 ens permet, a partir d’un text, definir una amplada màxima i afegir punts suspensius al final. Això ho farem definint una amplada i llargada de l’element HTML que ens servirà de contenidor del text i aplicant-li les següents propietats:

.llista li {
  margin-bottom: 5px;
  width: 200px;
  height: 20px;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}

Gràcies a aquest codi i donat un element <UL> amb la classe “llista”, obtindrem una llista on qualsevol text que sobrepassi els 200px serà tallat amb tres punts suspensius “…”.

Podeu veure l’exemple:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.