Crear un menu desplegable amb jQuery

Per crear un menú desplegable en jQuery, Primer necessitarem una llista com aquesta

Que amb HTML seria el següent:

El primer que necessitem és fer invisibles els sub-menus amb un classe CSS. Per exemple:

ul ul { display:none; }

A continuació, haurem de carregar la llibreria jQuery, que la podem descarregar de la pàgina oficial, al <head> de la nostra web. I només falta posar l’script que farà que el meu sub-menu es faci visible o invisible si entro o surto amb el ratolí. Aquest és el codi que haurem de posar al <head> després de carregar la llibreria jQuery.

$(document).ready(function(){
	$("ul li").hover(function(){
		$(this).find('ul').slideDown();
	}, function(){
		$(this).find('ul').slideUp();
	});
});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.