Crear un “countdown” amb PHP

Si el que necessiteu és crear un compte enrera o “countdown” a partir d’una data concreta, ho podem fer de la següent manera:

Primer necessitem 2 variables, una amb la data actual i l’altre amb la data final amb format Timestamp.

$data_actual = time();
$data_final = strtotime('12-04-2013');

A continuación, haurem de buscar l’interval de temps entre les dues dates i calcular els dies i les hores que falten per arribar a la data:

$interval = $data_final - $data_actual;
// 60 seg. * 60 min. * 24 hores = 1 dia (86400 seg.)
// Amb el floor evitem els decimals
$dies_restants = floor($interval / 86400);
// Necessitem els segons sobrants de la divisió i calcular les hores (1hora = 3600 seg.) 
$hores_restants = floor(($interval % 86400) / 3600); 

I només falta imprimir el resultat en pantalla. Per insertar-ho dins d’un HTML haurem d’escriure alguna cosa semblant a:

Falten dies i hores per acabar el COUNTDOWN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.