Un dels punts forts de jQuery és la facilitat amb què es poden assolir certs efectes que, programats d’altra manera amb Javascript, ens portarien unes quantes línies més de codi. Per exemple, el .animate() ens permet animar les propietats CSS d’una etiqueta HTML (capa, llista, enllaç). La podem cridar amb un “handler” (gestor d’esdeveniments) com el .hover(). Així doncs, imaginem que tenim una capa que volem que quan l’usuari es posa a sobre amb el ratolí, disminueixi la opacitat a un 40%. El codi quedaria de la següent manera aplicant un .animate() a seques: $(document).ready(function(){ $(“#foo”).hover(function(){ // Això s’executa quan l’usuari entra amb el ratolíRead More →