Posar la classe d’una taxonomia personalitzada en WordPress

Molts cops quan llistem els posts (fent un loop) d’un tipus de contingut, necessitarem diferenciar-los mitjançant una taxonomia. Si utilitzem una taxonomia personalitzada (custom taxonomy) necessitarem implementar dins del loop el codi següent. Imaginem que la taxonomia que hem creat es diu “skills”:

ID, 'skills' );
  $the_skill = '';
  if ($skill) {
    foreach ($skill as $skillwork){
       $the_skill .= $skillwork->slug.' ';
     }
  }
?>

Amb la funció de WordPress get_the_terms podrem obtenir la taxonomy del grup ‘skills’ que està associada al post. Això ens donarà com a resultant un array. D’aquest array llistarem els elements amb el foreach() i obtindrem la clau ‘slug’, que és la que dóna el nom de la taxonomia.

Només faltarà implementar-ho a les classes amb la funció post_class():

>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.