AJAX

Descrit de manera molt resumida, AJAX –acrònim d’Asynchronous JavaScript And XML– és una tecnologia que ens permet realitzar accions en una pàgina web que necessitin una resposta del servidor sense recarregar-la. Amb això aconseguim que la nostra web sigui dinàmica i, per tant, obtenir un disseny més atractiu.

Alguns exemples del que podem fer:

  • Un enllaç que comprovi si un valor existeix ja en una base de dades.
  • Completar un camp de text de recerca amb valors suggerits per la nostra web.
  • Un xat web.
  • etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.