ORDER BY RAND() a MySQL

La capacitat de retornar registres aleatoris d’una taula MySQL té un valor incalculable. Tornar registres aleatoris és útil quan:

  • Vols mostrar ítems sense mostrar cap favoritisme cap a cap d’ells
  • Vols provar diferents conjunts de resultats en el teu PHP
  • Vols mostrar elements específics en un ordre no específic

Una de les parts positives de MySQL  és que a l’hora d’escollir registres aleatoris es pot fer d’una manera molt senzilla, i és utilitzant l’ORDER BY RAND().

L’ORDER BY RAND() és una cláusula que retorna els registres a l’atzar.

Aquesta clàusula s’utilitza d’aquesta manera:

SELECT product_id, title, description
FROM products
WHERE active = 1
AND stock > 0
ORDER BY RAND()
LIMIT 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.