funcions get amb php

Avui parlarem de la funció get, que permet carregar arxius d’una pàgina a una altra.

Vegem-ne uns exemples tot seguit:

1. Aquesta primera funció carrega l’arxiu sidebar.php

get_sidebar();

2. Tot seguit, veiem la funció que carrega l’arxiu header.php

get_header();

Finalment, si tenim més d’un header creat (header_primer.php, header_segon.php, etc.), per a poder carregar aquests arxius es fa de la següent forma:

get_header('primer');
get_header('segon');

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.