PHPMailer

El PHPMailer és una classe creada específicament per fer més senzill l’enviament d’emails que tenen característiques complexes, i la veritat és que és bastant útil i potent. Permet enviar emails amb arxius adjunts, diferents tipus de servidors SMTP (amb o sense autenticació d’usuari), alhora que dóna suport a altres característiques de la funció mail() nativa de PHP, però d’una manera una mica més simple.

Aquestes són algunes de les característiques mes importants que té i que proporciona aquesta classe:

  • Es pot utilitzar en molts projectes de codi obert : WordPress , Drupal , 1CRM , SugarCRM , Yii , Joomla ! etc.
  • Suport SMTP integrat – envia sense un servidor de correu local
  • Es poden enviar missatges de correu electrònic amb múltiples operadors de telecomunicacions , CC , BCC i Reply – OT
  • Correus electrònics alternatius / multipart per a clients de correu que no llegeixen correus electrònics d’HTML
  • Suport per UTF -8 contingut i 8 bits , base64 , binari , i codificacions quoted – printable
  • Autenticació SMTP amb login , Plana , NTLM i CRAM – MD5 mecanismes a través SSL i TLS transports
  • Els missatges d’error están disponibles en 46 idiomes
  • Compatible amb PHP 5.0 i posterior
  • etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.