Informe d’error

Quan vulguem saber si el nostre codi conté errors i no sabem veure’ls, ens servirà de molta ajuda la següent funció:

error_reporting();

 

En cas de no especificar el nivell d’error dins del parèntesi, ens retornarà l’últim nivell d’informe d’error utilitzat o l’actual. El més freqüent és voler veure tots els errors vigents, de manera que es complementa de la següent manera:

error_reporting(E_All);

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.