Plugin de contacte

Per tal de poder fer un questionari de contacte estàndar i poder fer que et redirigeixi els correus a un correu en concret he utilitzat en algunes webs aquest plugin:

CONTACT FORM

El funcionament és simple però limitat, ja que si vols fer-te tu les caselles en concret has de comprar la versió PRO del plugin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.