Error comú utilitzant formularis

Moltes vegades, quan estem realitzant codi de programació (ja sigui html, css, php, etc.), ens preguntem: i aquesta variable d’on prové? Perquè aquesta variable té aquest nom i no un altre? Doncs bé, aquí explicarem un exemple d’un error que és molt comú cometre’l si no hi ha certs conceptes clars a l’hora de treballar amb formularis.

Al crear un formulari amb html, podem tenir el següent:

<html>
<input type="text" name="usuari"/>
</html>

Hem creat un input que és de tipu text i que l’hi assignem el nom: usuari. Per tant, si volem agafar aquesta variable del formulari, tant si està enviat amb post com amb get, li hem d’assignar el mateix nom. Per exemple:

<?php
$_POST['usuari'];
?>

D’aquesta manera el que estem dient és que agafi la informació d’usuari que li hem passat per post a través del formulari. Si a dalt haguéssim posat name=”hola”, per post li hauriem de passar: $_POST[‘hola’];

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.