Per defecte, quan configurem els enllaços permanents (Paràmetres > Enllaços permanents) a WordPress, aquests queden dividits de la següent manera: www.nomdeldomini.cat/category/nomdelpost Si el que volem és canviar “category” per qualsevol altra paraula, ho podem fer a les opcions extra que ofereix la mateixa pàgina d’enllaços permanents. Només cal canviar el camp “categoria base”. D’aquesta manera, podem arribar a tenir el següent enllaç permanent: www.nomdeldomini.cat/contingut/nomdelpost Podem fer exactament el mateix amb les etiquetes, substituint “tags” del camp “etiqueta base” per qualsevol altra paraula.  Read More →