Si en algun remot cas necessitéssim mostrar tots els elements d’una base de dades (BBDD) els podriem mostrar mitjançant una taula, intercalant codi PHP, de la següent manera: 1. Haurem de crear la connexió MySQLi $db = new mysqli($conex[‘host’], $conex[‘user’], $conex[‘pass’],$conex[‘dbname’]);   2. Escriurem la consulta i l’executarem $sql = ‘SELECT usuari_id AS id, usuari_nom AS nom, usuari_email AS email FROM usuari’; $usuaris = $db->query($sql);   3. A una variable (en aquest cas $num_files li adjudicarem un número positiu perquè es compleixi la funció més endavant $num_files = $usuaris->num_rows;   4. Si es compleix la funció (si $num_files és true) s’executarà l’array associatiu següent, enRead More →