Truc: fer servir àlies en SQL

En codi SQL, afegint la paraula AS, podem donar un àlies a qualsevol nom. D’aquesta manera, fem el codi més llegible.

Per exemple:

SELECT nomdelacolumna AS columna
FROM taula;

Així, no cal escriure més endavant “nomdelacolumna”, sinó que escrivint “columna” serà suficient. Tanmateix, és possible utilitzar les dues formes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.