En codi SQL, afegint la paraula AS, podem donar un àlies a qualsevol nom. D’aquesta manera, fem el codi més llegible. Per exemple: SELECT nomdelacolumna AS columna FROM taula; Així, no cal escriure més endavant “nomdelacolumna”, sinó que escrivint “columna” serà suficient. Tanmateix, és possible utilitzar les dues formes.Read More →