En MySQL, quan escrivim la consulta demanant que ens llisti el contingut d’un array, per defecte ens el mostra tot; és a dir, ens mostra totes les entrades. Per tal de limitar-ho, s’afegeix aquest codi al final de la consulta: $sql = ‘SELECT * FROM foto LEFT JOIN usuari ON usuari_id = foto_usuari_fk LEFT JOIN categoria ON categoria_id = foto_categoria_fk LEFT JOIN liketable ON liketable_foto_fk = foto_id ORDER BY liketable_foto_fk DESC limit 5’; En aquest cas, només llistarà 5 ítems de la taula “foto”.Read More →