Limitar el contingut d’un array per MySQL

En MySQL, quan escrivim la consulta demanant que ens llisti el contingut d’un array, per defecte ens el mostra tot; és a dir, ens mostra totes les entrades. Per tal de limitar-ho, s’afegeix aquest codi al final de la consulta:

$sql = 'SELECT * FROM foto 
LEFT JOIN usuari ON usuari_id = foto_usuari_fk
LEFT JOIN categoria ON categoria_id = foto_categoria_fk
LEFT JOIN liketable ON liketable_foto_fk = foto_id 
ORDER BY liketable_foto_fk DESC limit 5';

En aquest cas, només llistarà 5 ítems de la taula “foto”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.