Masonry

Si tenim una pàgina amb elements que varien la seva mida segons el contingut i volem que quedin ordenats sense que quedin espais en blanc, la manera més fàcil per fer-ho és utilitzant un plugin de jquery anomenat Masonry. Primer haurem de carregar el plugin col·locant-lo a la carpeta corresponent on tinguem els plguins js i després carregar-lo al <head> de la pàgina.

<script src="/path/to/masonry.pkgd.min.js"></script>

El codi amb el que el carreguem i especifiquem les dimensions és:

var container = document.querySelector('#container');
var msnry = new Masonry( container, {
  // options
  columnWidth: 200,
  itemSelector: '.item'
});

on “#container” és el nom de la id que hem posat al nostre div.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.