Què és un Framework?

Un Framework ofereix components com una llibreria, però a més proporciona plantilles o esquelets que defineixen el funcionament de les aplicacions. Per exemple, per una aplicació senzilla el Framework subministra un centre de notificacions, pasteboard, … que permeten manejar i controlar pràcticament tota l’aplicació sense la necessitat d’escriure molt de codi. Per una aplicació basa en documents, la plantilla s’encarrega de cada un dels document oberts (títols de les finestres, canvis en el contingut de cada una, notificar si el document que s’està a punt de tancar té canvis sense guardar, etc.). Aquestes plantilles que ofereix el Framework es poden adaptar a diferents necessitats. I, en el cas que no n’hi hagi prou amb les seves capacitats bàsiques, es poden crear subclasses –de la classe que prové la plantilla- i agregar les modificacions desitjades. Aquestes plantilles estalvien feina a l’hora d’escriure una app. A més de fer més entenedor altres aplicacions fetes amb el mateix Framework, ja que comparteixen un esquelet similar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.