El header

El header() s’utilitza per enviar capçaleres HTTP sense format. NOMÉS funciona si les capçaleres del protocol HTTP no han sigut enviades, es a dir, si no hi ha cap linea HTML abans d’aquesta línea de PHP. A més, el PHP no els pot haver iniciat abans.

Si has fet include o require, i aquest arxiu que inclou els ha inicialitzat tampoc funcionarà!

Paràmetres del header

string: 

Capçalera en format de cadena. Hi ha dues maneres de citar el header: en cadena amb el “HTTP/” o amb el “Location:”

<?php
header("HTTP/1.0 404 Not Found");
?>
<?php
header("Location: http://www.example.com/"); 
?> 

 

replace: 

Es un parametre opcional. Indica quan el header ha de substituir un header previ o afegir-ne un. Per defecte el remplaça però si es posa FALSE com a segon argument es forçarà multimples header.

http_response_code:

Força el codi de resposta HTTP a un valor. NOMÉS funciona si string no està buit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.