Abreviació i característiques d’Echo

echo no es realment una funció (es un constructor del llenguatge) per tant no cal utilitzar parèntesi per fer-lo funcionar. És un tret que el diferència d’altres constructors del llenguatge.

L’echo te una abreviació: Es pot posar el simbol = just després de l’etiqueta d’apertura de PHP. Per exemple:

Jo tinc un <?=$cotxe?> blau.

 

Algunes característiques de l’echo:

  • Es poden utilitzar variables i array dins d’un echo
  • Si s’utilitzen cometes simples ‘ ‘ es mostra el nom de la variable, no el seu valor
  • Es pot citar més d’un valor utilitzant la concadenació amb el .
  • S’ha de tenir en compte que no funciona com una funció a l’hora d’utilitzar-lo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.