Operadors lògics i comparatius en PHP

De la mateixa manera que existeixen operadors lògics i comparatius en Javascript, també hi existeixen en PHP, i sovint és important o clau conèixer quins existeixen i com fer-los servir, per sortir de situacions en la que ens trobem encallats. Aquí us deixo una mostra dels operadors lògics:

Exemple Nom Resultat
$a and $b And (i) TRUE si tant $a com $b són TRUE.
$a or $b Or (o inclosiu) TRUE si qualsevol $a o $b és TRUE.
$a xor $b Xor (o exclosiu) TRUE si $a o $b és TRUE, pero no ambdós.
!$a Not (no) TRUE si $a no és TRUE.
$a && $b And (i) TRUE si tant $a como $b són TRUE.
$a || $b Or (o inclosiu) TRUE si qualsevol $a o $b és TRUE.

Seguidament, els operadors comparatius en PHP:

Exemple Nom Resultat
$a == $b Igual TRUE si $a és igual a $b després de la manipulació de tipus.
$a === $b Idèntic TRUE si $a és igual a $b i són del mateix tipus.
$a != $b Diferent TRUE si $a no és igual a $b després de la manipulació de tipus.
$a <> $b Diferent TRUE si $a no és igual a $b després de la manipulació de tipus.
$a !== $b No idèntic TRUE si $a no és igual a $b, o si no són del mateix tipus.
$a < $b Menor que TRUE si $a és estrictament menor que $b.
$a > $b Major que TRUE si $a és estrictament major que $b.
$a <= $b Menor o igual que TRUE si $a és menor o igual que $b.
$a >= $b Major o igual que TRUE si $a és major o igual que $b.

Com que en comparatives n’existeixen de varis tipus, i encara no les coneixem exhaustivament, més endavant publicaré una entrada amb les possibilitats comparatives entre diferents elements, ja que no tots són comparables

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.