Modificar i esborrar elements d’un array

  • Per a modificar un element d’un array, primer l’hem de crear:
<¿php
$elMeuArray = array("vermell", "verd", "blau", "groc");

echo $elMeuArray[1];

?>

Això ens mostra per pantalla el segon element de l’array, per tant “verd”. Si volem modificar aquest element, ho hem de fer de la següent forma:

 

<?php
$elMeuArray[1] = "taronja";

echo $elMeuArray[1];
?>

Finalment, el que es mostrarà per pantalla serà “taronja” en comptes de “verd”, ja que el valor “taronja” ha substituït al valor” verd” que hi havia anteriorment.

 

  • Per a borrar un element d’un array, es fa de la següent manera:

 

<?php

unset($array[1]);

?>

En aquest cas desapareixerà l’element que es troba a la posició [1] de l’array, per tant, el segon element.

Al mostrar per pantalla elmeuarray, apareixeràn els elements: vermell, blau i groc. El segon element s’haurà esborrat.

A més a més, si el que volem és esborrar tot l’array perquè ens hem equivocat o perquè el volem començar de nou, ho podem fer de la mateixa manera que abans però sense definir cap posició.

 

<?php

unset($array);

?>

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.