Bucle While

El Bucle While en PHP s’utilitza per executar un codi mentre la condició sigui sent veritable. Generalment es solen utilitzar per a contadors o per registres a una base de dades.

<?
$i = 0; //Inicialitzem la variable en 0
while($i==10) {
$i++; //Aumentem $i en un
echo "i ara equival a ".$i."</br> "; //Mostram el text
}
echo "Fi del bucle while. El bucle while acaba a ".$i."";
?>

En aquest exemple, el bucle finalitzarà quan el contador arribi a 10. Ho farem mitjançant una variable $i.

Aquest exemple mostrarà lo següent:

i ara equival a 1
i ara equival a 2
i ara equival a 3
i ara equival a 4
i ara equival a 5
i ara equival a 6
i ara equival a 7
i ara equival a 8
i ara equival a 9
i ara equival a 10
Fi del bucle while. El bucle while acaba a 10

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.