Definir errors en PHP

En PHP, tenim la possibilitat de mostrar diferents missatges d’error en una sola pàgina segons el problema que hagi ocorregut. Per tal de mostrar-lo, calen tres passos:

Crear el llistat de possibles errors:

if ($_GET['error']){
switch($_GET['error']){
case 1: $error = 'Ep, no pots entrar! '.$_SERVER['REMOTE_ADDR']; break;
case 2: $error = 'Usuari i/o contrasenya incorrecta'; break;
default: $error = 'Error desconegut';
}
}

Ubicar-lo en un body per tal que ens mostri el missatge:

<?php
if ($_GET['error']){
echo '<p class="error">'.$error.'</p>';
}
?>

 

I finalment, determinar en quins casos apareixerà un o altre missatge.

header('location:index.php?error=1');

En el cas d’error 1, es mostra un missatge quan un usuari intenta accedir a l’aplicació sense passar pel formulari de login. En el segon cas, l’avisa que hi ha hagut algun error a l’hora d’escriure l’usuari i/o la contrasenya. Finalment, l’error per default és el que apareixerà quan aparegui qualsevol altre tipus d’error no contemplat en els casos anteriors.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.