Cicles “ForEach”

Els cicles “ForEach” s’utilitzen per a fer repeticions sobre cada element d’un objecte. Això els fa perfectes per que es puguin utilitzar juntament amb un array.

“ForEach” actúa “saltant” d’un element a un altre de l’array, executant el codi que hi ha entre { } per a cada un dels elements.

Exemple:

<?php
  $colors = array(verd, groc, negre);

  foreach($colors as $item) {
      echo $item;
  }
?>

Entre els paréntesis utilitzem $colors com a $item per dirli a PHP que per cada element en $colors asigni una cosa temporalment a la variable $item (no cal que s’utilitzi la paraula item obligatòriament com amb la variable for, pot ser qualsevol altra paraula).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.