El header() s’utilitza per enviar capçaleres HTTP sense format. NOMÉS funciona si les capçaleres del protocol HTTP no han sigut enviades, es a dir, si no hi ha cap linea HTML abans d’aquesta línea de PHP. A més, el PHP no els pot haver iniciat abans. Si has fet include o require, i aquest arxiu que inclou els ha inicialitzat tampoc funcionarà! Paràmetres del header string:  Capçalera en format de cadena. Hi ha dues maneres de citar el header: en cadena amb el “HTTP/” o amb el “Location:” <?php header(“HTTP/1.0 404 Not Found”); ?> <?php header(“Location: http://www.example.com/”);  ?>    replace:  Es un parametre opcional. Indica quan el header ha de substituir un headerRead More →